TEMAKURS: POLISARKIV - VÅREN 2020

OMFATTNING
Regler om lag och ordning har funnits i Sverige sedan medeltiden, men först under 1700-talet börjar en första polisorganisation ta form. Detta i form av kronofogdar, länsmän och fjärdingsmän. 1918 inrättades landsfiskaler under länsstyrelsen med ett bredare ansvarsområde. Polisväsendet omorganiserades 1965 och nu senast 2015. Vi tittar på polisens ansvarsområde och viket arkivmaterial som finns tillgängligt.
 
KURSEN
- är anpassad för Windows 7 och Windows 10
- 2 sammankomster á 3 lektionstimmar (En lektionstimme är 45 minuter)
- Max 10 deltagare. För att kurs ska starta krävs minst 7 deltagare
 
Pris: 300 kr
  
Polisarkiv veckodag start slut tider Jan Febr Mars Apr Maj
Kursnr         4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
333    tisdagar 14/4 21/4 09.30-12.15                
                                               
      
Kurslokal: Malmö Stadsarkiv, Friisgatan 19, Malmö.
Kursledare: Torgny Larsson
 
ANMÄLAN
Anmälan till Temakurs Polisarkiv FULLBOKAD
Du kan anmäla dig till reservlista!
 
BETALNING
Kursavgift aktureras 10 dagar före kursstart. Föreningen skickar faktura (med OCR-nummer) via e-post till dig, och du betalar enligt vad som står på fakturan, antingen till bankgirot eller via Swish.
Du har 7 dagar på dig att betala. OBS: Ange alltid OCR-numret vid betalning.