TEMAKURS: SVENSK HISTORIA - VÅREN 2020

OMFATTNING: Svensk historia från 1600-talet och fram till nutid.
En bra förutsättning för framgångsrik släktforskning är att kunna sin svenska historia. Vi kommer under kursens gång att behandla de stora dragen i svensk historia från sent 1600-tal till nutid. Det blir kungar, krig, freder, men också händelser som påverkade gemeneman. Vi kommer att titta på vilka lagar som fanns och tillkom samt varför de tillkom och hur de påverkade människor.
Kyrkans utveckling kommer vi också att fördjupa oss i.
 
KURSEN
- sker i föreläsningsform och med många möjligheter till att ställa frågor
- 3 sammankomster á 3 lektionstimmar (En lektionstimme är 45 minuter)
- 1:a träffen handlar om 1600- och 1700-talen, 2:a om 1800-talet och 3:e om 1900-talet
- max 10 deltagare. För att kurs ska starta krävs minst 7 deltagare
 
Pris: 450 kr.
 
Historia veckodag start slut tider Jan Febr Mars Apr Maj
Kursnr         4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
330 nybörjare onsdagar 6/5 27/5 18.00-20.30                  
                                                 
    
Kurslokal: Malmö Stadsarkiv, Friisgatan 19, Malmö
Kursledare: Alf Johansson
ANMÄLAN
Anmälan till Temakurs Svensk Historia
När kursen är fullbokad - gör en anmälan för kommande kurser.
 
BETALNING
Kursavgift aktureras 10 dagar före kursstart. Föreningen skickar faktura (med OCR-nummer) via e-post till dig, och du betalar enligt vad som står på fakturan, antingen till bankgirot eller via Swish.
Du har 7 dagar på dig att betala. OBS: Ange alltid OCR-numret vid betalning.