ANMÄLAN TILL TEMAKURS - PRESENTERA FORSKNING

Regler för att delta i våra kurser:

a) För att deltaga i våra kurser i släktforskning måste du vara medlem i Malmö Släktforskarförening.
Om du anmäler dig som medlem under juni-september, för att kunna deltaga i någon av höstens kurser, och betalar årsavgift för innevarande år, så gäller den även för nästkommande år. Det är oftast först efter kursen, då man forskar på egen hand, som man möter svårare problem och då ger ett medlemskap i föreningen tillgång till intressanta aktiviteter, föredrag, mentorskap och bollplank mot andra släktforskare. Betalning av årsavgift sker enligt våra rutiner på vår hemsida under rubriken Bli medlem.

b) Eftersom våra kurser har ett maximerat antal deltagare, så gäller "först till kvarn" vid anmälan.

c) Kursavgiften ska vara inbetald senast 1 vecka före kursstart. Bankgiro 667-8833
eller via Swish till nummer 123 018 3194. Ange namn, gärna medlemsnummer och vad som avses.

d) För återbetalning av kursavgiften krävs en skriftlig avbokning med angivande av giltig orsak,
såsom sjukdom eller flyttning till annan ort, senast 5 dagar före kursens början.

e) Vid avbokning senare än 5 dagar före kursstart sker ingen återbetalning.

f) Om du inte betalt inom den föreskrivna tiden kommer vi att överlåta platsen till annan sökande
som vill gå kursen.

  

Följande ska anges vid anmälan:
- Vilken kurs anmälan avser (nr 325)
- För- och efternamn
- Medlemsnummer (om du känner till det)
- Personnummer (krävs av Malmö Stad - för att erhålla bidrag)
- Fullständig adress
- Telefonnummer (hemtelefon och/eller mobilnummer)
- E-post adress (om du har en)
 

Anmälan ska göras till:
- e-post: temapres@msff.se

  

Bekräftelse av anmälan:
Speciellt brev via e-post sänds till dig i god tid före kursstart med uppgift om dag, tid och plats,
samt annan övrig information.