JOURHAVANDE SLÄKTFORSKARE PÅ STADSARKIVET

Malmö Släktforskarförening ställer upp med en jourhavande släktforskare på Malmö Stadsarkiv.
Platsen är forskarsalen på Malmö Stadsarkiv, måndagar till torsdagar 14:00-17:00.
Under tiden 2 september till 5 december 2019.
 
Vi gör detta för att träffa och hjälpa släktforskare i sin forskning på Malmö Stadsarkiv, och att göra vår förening känd för dem. Vi får för detta även en lägre hyreskostnad för lokalerna på Malmö Stadsarkiv.
  
Jourhavande släktforskare skall kunna hjälpa till med de grundläggande stegen för att hitta sina rötter.
På stadsarkivets forskardatorer i forskarsalen finns även ett flertal program (SVAR, Arkiv Digital och Ancestry), samt de vanligaste CD-skivorna (Dödskivan, Folkräkningar, Begravda i Sverige, etc).
 
Malmö Stadsarkiv kommer också att informera om detta på sin hemsida, men det kommer säkert att dröja något innan det blir känt bland allmänheten.
 
Jourhavande släktforskare har funnits under flera år både på Arkivcentrum Syd i Lund och på Stadsarkivet i Helsingborg. I båda fallen är det för att få ner hyreskostnaden för lokalerna för SGF och Lunds släktforskarförening resp. Helsingborgs släktforskarförening.
 
Det blir medlemmar i vår förening som åtar sig uppgiften som jourhavande släktforskare. Det utgår ingen ersättning för insatsen utan detta, som allt annat i en ideell förening, görs för föreningens bästa.
 
Vem som är jourhavande släktforskare på respektive dag, kan du se i kalendern som finns på länken: http://www.kalender.se/kalender/MSFF-Bisittare-2015/38664/

Är du intresserad eller har frågor, så hör av dej via mail till: gert-ove@msff.se.