FÖRENINGSINFORMATION

Grundad:
23 oktober 1986

Möteslokal
Malmö Stadsarkiv, Friisgatan 19 C, Malmö

Postadress
Malmö Släktforskarförening, c/o Alf Johansson, Amiralsgatan 16, 211 55 Malmö

Telefon
Alf Johansson - tel 0707-33 35 32, e-post: ordförande

Internet
www.msff.se

Medlemsavgifter för år 2019
(Vid inbetalning under oktober, november eller december, gäller avgiften även under hela nästa år)
200:- för enskild medlem
230:- för utlandsboende medlemmar
300:- för två personer i samma hushåll
100:- för ungdom (högst 25 år)

Organisationsnummer: 846005-5109
Bankgiro: 667-8833 (nytt från juni 2016)
Swish: 123 018 3194

Föreningstidningar skickas till
Malmö Släktforskarförening, c/o Alf Johansson, Amiralsgatan 16, 211 55 Malmö
e-post: föreningstidningar

Ändring av adress, e-post, telefon, m.m.
Anmäles till Ann-Kristin Mattsson, e-post: adressändring

Medlemsantal: 640 (31 dec 2018)

Föreningen är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund
Skånes Släktforskarförbund SkSff
Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation, MIP

Föreningen samarbetar med bl.a
Malmö Stadsarkiv

Verksamhetsinriktning
att skapa intresse för släktforskning
att skapa kontakter mellan släktforskare inom och utom föreningen
att stödja medlemmarna med råd, information och utbildning
att söka samverkan med arkivvårdande organ, bibliotek
     samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning