ARKIVCENTRUM SYD – PROGRAM HÖSTEN 2019

  Tid Program – Detaljerat program i pdf Plats
10/9 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 1. 300 kr
– Föranmälan krävs, senast 27/8 kl 12, tel 0730–76 14 51 –
Arkivcentrum Syd
14/9 10.00* Öppen lördag – Visning av samlingar och lokaler.
Antalet platser är begränsat.
För att vara säker på att få plats kan du boka biljett. Maila reception.acs@skane.se eller ring 046-222 17 00.
Bokade biljetter ska hämtas ut senast 20 minuter före start.
Arkivcentrum Syd
17/9 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 2.
– Andra träffen
Arkivcentrum Syd
18/9 15.00 Mitt 70-tal. Personliga berättelser om 70-talet
Familjeliv, målarskolan Forum, leka öl-affär, Matfront, kollektiv-boende och kampen mot kärnkraft. Vad har dessa gemensamt? Jo, alla är minnen och personliga erfarenheter från 70-talet.
Marsanna Petersen från Skånes Arkivförbund pratar om nysläppta boken Mitt-70 tal. Personliga berättelser om 70-talet, där olika generationer skriver om sina minnen och erfarenheter från 70-talet. 70-talet som brytningstid mellan gammalt och nytt speglas i berättelserna som på ett mångfacetterat vis tar oss tillbaka till detta årtionde.
Arkivcentrum Syd
24/9 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 3.
– Tredje träffen
Arkivcentrum Syd
2/10 15.00 Farmor och frikyrkan
Vid 1800-talets mitt började frireligiösa rörelser på allvar göra intåg i Sverige. En av dem var baptismen som lärde ut att varje människa själv skulle välja tron och låta sig döpas. Rörelsen hyste demokratiska idéer och lyfte fram barnens och kvinnornas roll, samtidigt som den sociala kontrollen i församlingarna var stark. Med utgångpunkt i frikyrkliga församlingsarkiv och den egna släktforskningen berättar Ingela Frid om tre generationer kvinnor som blev baptister i Göingetrakten på 1800-talet och början av 1900-talet. Det är samtidigt ett stycke kvinnohistoria.
Arkivcentrum Syd
10/10 18.00 Temakväll om Sankt Lars sjukhus
Regionarkivet anordnar en temakväll om S:t Lars sjukhus. Under kvällen hålls det föredrag av barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson samt Malin Appelquist, forskare och specialistläkare i psykiatri. I anslutning till föredragen kommer även arkivmaterial från S:t Lars att ställas ut.
Arkivcentrum Syd
12/10 10.00* Öppen lördag – Visning av samlingar och lokaler.
Antalet platser är begränsat.
För att vara säker på att få plats kan du boka biljett. Maila reception.acs@skane.se eller ring 046-222 17 00.
Bokade biljetter ska hämtas ut senast 20 minuter före start.
Arkivcentrum Syd
16/10 15.00 Sökandet efter Hildur och sanningen
Hildur Sandberg, ”Lejoninnan från Lund”, är känd som en av de första kvinnliga studenterna i Lund. Hon var fast besluten att ta plats som kvinna i ett samhälle som dominerades av männen. Hon engagerade sig politiskt som radikal socialdemokrat med stor medkänsla för de svagaste i samhället. Hennes död 1904, endast 23 år gammal, sände chockvågor genom det akademiska Lund och gav upphov till många rykten. Vad var falskt? Vad var sant?
Eva Kjerström Sjölin är kulturhistoriker och etnolog. Hon har verkat som utställnings- producent och skribent vid Kulturen i Lund. I arbetet med boken “Sökandet efter Hildur Sandbergs historia” har hon kombinerat arkivforskning med privata brev och uppteckningar, litterära skildringar, insamlingsarbete och nutidsdokumentation. Sökandet efter Hildur Sandbergs historia har samtidigt blivit en resa i författarens egen historia.
Arkivcentrum Syd
30/10 15.00 Sultanens sändebud i 1700-talets Sverige
Under 1700-talet besöktes Skandinavien av ett flertal sändebud från Osmanska riket. Joachim Östlund fil dr och docent vi historiska institutionen i Lund berättar om hur muslimska sändebud uppfattade det skandinaviska samhället och kulturen. Genom sändebudens rapporter och dokument- ation från deras tolkar ges en unik inblick i vad de tyckte och tänkte i möten med allt från kungar, konstnärer, adelsdamer, dansande dalmasar, elektriska maskiner och världskända vetenskapsmän.
Arkivcentrum Syd
9/11 10.00-
15.00
ARKIVENS DAG - tema "Gömt och glömt?"
Vi har öppet hus mellan 10 och 15 då vi bland annat bjuder på rundvisningar, föredrag, kortkurser i släktforskning, utställningar, kaffeservering, aktiviteter för barnen och mycket annat.
Arkivcentrum Syd
13/11 15.00 Brottsplats Skåne - att forska om brott i arkiv
Förste arkivarie Jan-Eric Bruun berättar om brott och brottsbekämpning genom tiderna och ger exempel från skånsk kriminalhistoria. Om ordningsmaktens utveckling från byväktare, sockenkonstaplar, länsmän och fjärdingsmän till dagens moderna polisväsende. Hur hittar man i polisarkiven och vilka andra källor kan användas när man söker uppgifter om brott och brottslingar?
Arkivcentrum Syd
27/11 15.00 Dialektkartan
I Institutet för språk och folkminnens samlingar finns ca 25 000 timmars inspelat tal. Med inspelningarna ville man inte bara dokumentera dialekter utan de var också en del av arkivens kulturhistoriskt inriktade insamlingsverksamhet. Människorna som intervjuades ombads ofta berätta om ämnen som intresserade tidens folklivs- och folkminnesforskare. Sedan 1990-talet pågår digitalisering av det omfattande materialet. Tanken är, förutom att säkra de äldre inspelningarna, att tillgängliggöra materialet via internet. Institutet har valt att presentera dialektinspelningarna med hjälp av en karta; Dialektkartan.
Lena Wenner, forskningsarkivarie, kommer att presentera projektet med fokus på etik och metoder för digitalt tillgängliggörande. Hon kommer också att visa hur Dialektkartan ser ut och vilka sökningar som kan göras.
Arkivcentrum Syd
11/12 15.00 Boys will be boys
– om män, pojkar, minnen och pojkskap i svenskspråkig miljö -
Vad väljer män att berätta om sin barndom? Vilka är känslorna man vill förmedla i en frågelista som handlar om mäns upplevelser av att växa upp?
I föredraget presenterar Jakob Löfgren sitt pågående forskningprojekt i vilket han har bett svenskspråkiga män att, i frågelistform, berätta om sina upplevelser av barndomen. Kom och lyssna på berättelser om vardagsliv, sommarlov, minnen och känslor, och om hur forskaren har tacklat frågor om berättelsernas mening och förmedlandet av manliga känslor.
Arkivcentrum Syd
14/12 10.00* Öppen lördag – Visning av samlingar och lokaler.
Antalet platser är begränsat.
För att vara säker på att få plats kan du boka biljett. Maila reception.acs@skane.se eller ring 046-222 17 00.
Bokade biljetter ska hämtas ut senast 20 minuter före start.
Arkivcentrum Syd
  
* Begränsat antal platser, föranmälan krävs. – Detaljerat program i pdf.
 
Arkivcentrum Syd – Porfyrvägen 20, Lund, 046–222 17 00 – www.arkivcentrumsyd.se