SLÄKTFORSKNINGSKURSER VÅREN 2018

Varje termin arrangerar Malmö Släktforskarförening kurser och studiecirklar i ämnen som rör släktforskning. Kurserna är öppna enbart för föreningens medlemmar.
 
Kurserna omfattar enbart släktforskning i Sverige (förutom temakurser Danmark och Emigration).
Kurserna genomförs i Windows 7 eller Windows 10 miljö.
 
Har du frågor? Klicka här.
 
Släktforskning - Grundkurser Våren 2018
 
Kurs 290 måndagar 5 febr - 26 mars 18.00-20.30 FULLBOKAD
Kurs 291 onsdagar 7 febr - 28 mars 14.00-16.30 FULLBOKAD
Mera info och anmälan...
 
----------------------------------------------------------------------------------
Textläsning - Grundkurs Våren 2018
 
Kurs 292 måndagar 5 febr - 12 mars 12.30-16.00  
Mera info och anmälan...
 
----------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: Danmark - Våren 2018
 
Kurs 293 onsdagar 21 mars + 4 april 18.00-20.30 INSTÄLLD
Mera info och anmälan...
  
---------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: DNA-forskning - Våren 2018
 
Kurs 294 onsdagar 21 febr - 14 mars 18.00-20.30 FULLBOKAD
Mera info och anmälan...
 
----------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: Hur presenterar jag min forskning - Våren 2018
 
Kurs 295 tisdagar 6 febr + 20 febr 13.00-15.30   
Mera info och anmälan...
 
   
----------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: SVAR - Våren 2018
 
Kurs 300 t1sdag 13 febr + 27 febr 09.30-13.00 FULLBOKAD
Kurs 296 torsdag 15 febr + 1 mars 13.30-17.00 FULLBOKAD
Mera info och anmälan... 
 
----------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: Hur registrerar jag min släktforskning - Våren 2018
 
Kurs 297 tis(ons)dagar 24 april - 8 maj 9.30-13.00 FULLBOKAD
Mera info och anmälan...

----------------------------------------------------------------------------------
Temakurs: Gårdar - Våren 2018
 
Kurs 298 torsdagar 15 febr - 8 mars 09.30-13.00 FULLBOKAD
Mera info och anmälan...
       
 
----------------------------------------------------------------------------------
DNA-Kafé - Våren 2018
 
Kurs 299a torsdag 18 jan 18.00-20.30  
Kurs 299b lördag 17 febr 10.00-14.00  
Kurs 299c torsdag 8 mars 18.00-20.30  
Kurs 299d lördag 7 april 10.00-14.00  
Kurs 299e torsdag 17 maj 18.00-20.30  
Mera info... 
 
----------------------------------------------------------------------------------