UTBILDNINGSPOLICY

Riktlinjer för Malmö Släktforskarförenings kursverksamhet
 
Utformning
Föreningens kursverksamhet ska utformas och verka i enlighet med föreningens stadgar.

Vänder sig till
Kurserna ska vända sig till såväl nybörjare som mer avancerade släktforskare, öppna för föreningens medlemmar. Härigenom ska dessa erbjudas möjligheten att få insikt i föreningens verksamhet och de fördelar som är förenade med ett medlemskap.
 
Kursutbud
Kursutbudet ska omfatta såväl nybörjarkurser som fortsättningskurser och specialkurser.
Lärare ska i första hand rekryteras inom föreningens egna medlemmar.
 
Avgifter
Kursavgifterna ska anpassas så att de är lägre än vad som erbjuds från olika studieförbund,
och i nybörjarkursens kursavgift ska ingå korttidsabonnemang på ArkivDigital.
 
Målsättning
Kursverksamheten ska bidra till att öka och stärka intresset för släktforskning.