ANMÄLAN - DNA-KAFÉ

Regler för att delta i våra DNA-Kafé:

Eftersom vi begränst antal deltagare, så gäller "först till kvarn" vid anmälan.

 

Följande skall anges vid anmälan:

Obligatoriska uppgifter:

- Vilken kurs anmälan avser (nr 307a, 307b, 307c, 307d, 307e, 307f, 307g eller 307h)
- För- och efternamn
- E-post adress (om du har en)

Valfria uppgifter:

- Mobiltelefonnummer

 

Anmälan kan göras med:

- e-post: dnacafe@msff.se

 

Bekräftelse av anmälan:
Speciellt brev via e-post sänds till dig i god tid före kursstart med uppgift om dag, tid och plats,
samt annan övrig information.