STYRELSE 2018

Ordförande - Alf Johansson
Amiralsgatan 16, 211 55 Malmö
0707-33 35 32
 
Vice ordförande, mentor Niklas Hertzman
Slussplan 3A, 211 30 Malmö
040-18 57 79
 
Kassör Ann-Kristin Mattsson
Kronborgsvägen 2, 217 42 Malmö 
0708-63 56 28
 
Sekreterare Yvonne Soléus
Östra Promenaden 9 B, 211 28 Malmö
0705-53 19 20
 
Ledamot Britt-Marie Carlsson
Hallingsgatan 4E, 217 63 MALMÖ
  
Ledamot Ulf Tholson
Köpenhamnsvägen 15D, 217 43 Malmö
040-91 41 31
  
Ledamot Birgitta Malmström
Resvagnsgatan 8, 212 42 Malmö
0725-12 14 21
  
Suppleant Staffan Ottoson
Fornvägen 27, 246 34 Löddeköpinge
046-70 55 09
 
Suppleant Carl Strandberg
Arkitektgatan 53, 215 63 Malmö
0705-94 27 75