REVISORER 2018

Revisor Bengt Ohlsson (sammankallande)
Sergeantgatan 5, 212 33 Malmö
040-49 42 65
 
Revisor Lennart Bundy
Skimmelgatan 14, 212 35 Malmö
040-21 09 90
 
Revisorsuppleant Sixten Nettrander
Tångvägen 9, 236 37 Höllviken
040-45 29 65
 
Revisorsuppleant Lennart Malm
Gustaf Rydbergsgatan 10, 217 55 Malmö
040-67 88 262