SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2018 - PROGRAM

Plats: Malmö Stadsarkiv
Tid: 20 januari 2018, kl 10:00-15:00
 
FÖREDRAG
11:00 | Släktforskning och DNA
Niklas Hertzman från Malmö Släktforskarförening berättar om vilka möjligheter DNA-tekniken ger släktforskaren och hur det hela fungerar praktiskt. Föredraget riktar sig till dig som ännu inte har gjort ett DNA-test och är nyfiken.
 
12:00 | 400 år med arkiv i Sverige
Sverige har en lång arkivtradition som ska firas i år. Suzanne Sandberg bjuder på nedslag i den spännande arkivhistorien i ett föredrag som lyfter fram händelser och trender som påverkar utvecklingen fram till dagens arkivväsende.
 
13:00 | Bland borgare och husägare
Hur blev man borgare i äldre tider? Kunde en hantverkslärling eller gesäll vara husägare? Hur hittar man i arkiven om någon anhörig var husägare? Betalade alla skatt? Om detta och andra ting berättar Staffan Gudmundsson från Malmö Stadsarkiv.
 
14:00 | DNA-släktforskning - ett svar, många frågor
Ett fördjupande resonemang kring hur resultatet av DNA-testet kan tolkas samt tankar om vidare forskning och vilka verktyg som finns till hands. Niklas Hertzman från Malmö Släktforskarförening visar och berättar. Föredraget är för dig som har fått ditt DNA-resultat och vill veta mer.
 
DNA-TEST
Under dagen finns det möjlighet att topsa sig. Grundtestet som kallas FamilyFinder hos FamilyTreeDNA kostar omkring 500 kr. För att kunna köpa testet måste ditt bankkort klara betalningar till utlandet. Folk finns på plats för att visa, förklara och hjälpa dig med en beställning.
 
SLÄKTFORSKARHJÄLP
Medlemmar från Malmö Släktforskarförening kommer att finnas på plats för att hjälpa dig igång med din släktforskning eller om du har frågor om hur du skall gå vidare.
 
VISNINGAR AV ARKIVET
Det kommer under dagen att göras vandringar i Arkivet på fasta tider. Glöm inte att ta biljetter på plats till dessa magasinsvisningar. Begränsat antal platser.