ARKIVCENTRUM SYD – PROGRAM VÅREN 2018

  Tid Program – Detaljerat program i pdf Plats
17/1 15.00 De små då – perspektiv på barn
Professor emerita i historia Eva Österberg skriver i sin senaste bok om hur barn hade det, och om synen på barn, framförallt under medeltiden. Hon gör dock utblickar även mot senare perioder och mot dagens villkor för barn i världen. Hon använder både lagar, litteratur, mirakelberättelser, domböcker och religiösa skrifter för att ringa in hur “de små” hade det för länge sedan.
Arkivcentrum Syd
20/1 10.00* Öppen lördag – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Föranmälan 046–222 17 00
Arkivcentrum Syd
30/1 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 1. 300 kr
– Föranmälan krävs, senast 26/1 kl 12, tel 0730–76 14 51 –
Arkivcentrum Syd
31/1 15.00 Äldre och yngre skånska
Äldre tiders skånska var utpräglad och särpräglad, med ett stort särdialektalt ordförråd och talrika egenheter i ljud– och böjningslära, och det var stor skillnad mellan olika delar av landskapet. Den nutida skånskan har närmat sig standardsvenskan men har mycket av det specifikt skånska kvar vad gäller uttalet. Och ännu finns det påtagliga skillnader mellan olika delar av landskapet.
Mathias Strandberg vid Institutet för språk och folkminnen föreläser och spelar upp gamla och nya ljudupptagningar av skånskt tal ur institutets stora dialektsamlingar
Arkivcentrum Syd
6/2 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 2.
– Andra träffen
Arkivcentrum Syd
13/2 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 3.
– Tredje träffen
Arkivcentrum Syd
14/2 15.00 Farmor och frikyrkan
Vid 1800–talets mitt tågade frikyrkorörelserna in i det svenska samhället. Baptisterna lärde ut att varje människa skulle ta personlig ställning och låta sig döpas. Rörelsen hyste demokratiska idéer och lyfte fram barnens och kvinnornas roll i församlingen, samtidigt som den sociala kontrollen var stark. Vad berättar frikyrkornas arkiv om livet som baptist i Göingetrakten på 1800–talet och i början av 1900–talet?
Ingela Frid berättar, med exempel ur den egna släktforsk-ningen, om tre generationer kvinnor som blev baptister
Arkivcentrum Syd
24/2 10.00* Öppen lördag – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Föranmälan 046–222 17 00
Arkivcentrum Syd
28/2 15.00 Protesterande präster och olydiga klockare
Hur det kunde gå till när skåningarna skulle bli svenskar på 1680–talet? Om hur prästerna försökte föra biskopen bakom ljuset och hur klockarna lurade kyrkoinspektorn. Vi får se och läsa några kopior på prästernas brev. En riktig läsövning för släktforskare och andra intresserade.
– Stig Alenäs, kyrkoherde emeritus och teologie doktor –
Arkivcentrum Syd
14/3 15.00 Den postantibiotiska eran –
folkliga föreställningar om antibiotikaresistens

Vad tänker folk om risken att antibiotikan slutar fungera? Under hösten gjorde Folklivsarkivet en undersökning som hette Om antibiotikan slutar att fungera. Denna frågelista och webbenkät ingår i forskningsprojektet Den postantibiotiska eran vid Lunds universitet som studerar vad folk tänker och tror om framtiden vad gäller tillgång till antibiotika. En utblick mot omvärlden kan vara skrämmande men resitensläget i Sverige är relativt gott. Likaväl så kan många känna oro och det kan påverka vardagen och sociala relationer. Studien fokuserar just på människors tankar om resistens för att förstå hur attityder kan komma att förändras om antibiotikaresistens ökar dramatiskt också i Sverige.
– Adam Brenthel berättar om vilka slutsatser som kan dras i detta skede i forskningsprocessen och vad kulturvetenskapen kan bidra med till förståelse av globala hälsohot
Arkivcentrum Syd
24/3 10.00* Öppen lördag – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Föranmälan 046–222 17 00
Arkivcentrum Syd
28/3 15.00 Om hälsningar
Hur hälsar vi på varandra idag? 2015 skickade Lunds universitets Folklivsarkiv ut en frågelista för att samla in berättelser om hur vi hälsar. Under föredraget får du ta del av vad de insamlande berättelserna skildrar kompletterat med äldre material ur Folklivsarkivets samlingar, från den ideala handskakningen till kramens utbredning.
– Gabi Louisedotter, folklorist och arkivarie vid Lunds universitets Folklivsarkiv –
Arkivcentrum Syd
11/4 15.00 Fånge på Varbergs fästning
Varbergs fästning har sedan medeltiden fungerat som fängelse för olika typer av brottslingar. Då fästningen förlorade sin roll som militär anläggning under 1800–talet inrättades ett av landets mest rymningssäkra straffängelser.
Anna–Lena Nilsson, arkivchef vid Hallands kulturhistoriska museum berättar om livet i fängelset genom att lyfta fram några fångars öden
Arkivcentrum Syd
21/4 10.00* Öppen lördag – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Föranmälan 046–222 17 00
Arkivcentrum Syd
25/4 15.00 Att hitta det ”förbjudna”
Förr i tiden skämdes man om man hittade en tjuv i släkten, men nu blir vi släktforskare i stället glada för det betyder att vi kan hitta mycket spännande information i arkiven. En liten notering i husförhörslängdens anteckningskolumn om att en förfader begått ett brott ger en ledtråd. Man blir så klart nyfiken på att veta mer.
Niklas Hertzman berättar och ger tips på hur man hittar mer information och vilka källor som finns att tillgå. Vi lär oss om domböcker, häradshäkten, fängelserullor, polisunderrättelser –
Arkivcentrum Syd
9/5 15.00 Dalby stenhuggeri – Fyra generationers stenhuggare
Dalby stenhuggeri - från stentrappor på 1880-talet till Lunds domkyrka på 2000-talet. En resa genom fyra generationers stenhuggare och berättelsen om hur ett litet företag kan lämna så många märken på så många av våra kyrkor och slott.
Föredragshållare är Melissa Isla Venegas, arkeolog och guide i Lunds domkyrka och studievägledare på institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet
Arkivcentrum Syd
19/5 10.00* Öppen lördag – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Föranmälan 046–222 17 00
Arkivcentrum Syd
23/5 15.00 En kyrkoboks reseberättelse
I januari 1710 plundrades Ljungby (senare Trolle-Ljungby) av danskarna, som bortförde biblioteket, brev, manuskript och andra dokument till Köpenhamn. Bland dessa dokument var Gualövs kyrkostohl 1666-1692. Genom byte mellan danska och svenska riksarkivet kom handlingarna tillbaka till Sverige år 1929.
Solveig Fagerlund från Landsarkivet i Lund berättar om lokala och storpolitiska händelser genom århundradena ur en liten kyrkoboks perspektiv
Arkivcentrum Syd
  
* Begränsat antal platser, föranmälan krävs. – Detaljerat program i pdf.
 
Arkivcentrum Syd – Porfyrvägen 20, Lund, 046–222 17 00 – www.arkivcentrumsyd.se