AKTIVITETER HÖSTEN 2018

Välkommen till höstens aktiviter! Vi håller till på Malmö Stadsarkiv med ingång från Friisgatan 19 C. Föredragen börjar klockan 19.00 och slutar omkring klockan 21.00.

Kom gärna från klockan 18.30, då det serveras kaffe och kakor till en kostnad av 40 kronor. Passa på att prata med likasinnade släktforskare, läs utbytestidningar från andra släktforskarföreningar eller kolla upp vårt referensbibliotek.

Du som inte är medlem är också välkommen men får då betala 20 kronor.

  

Torsdag 13 september

Fråga Mentorn. Niklas Hertzman svarar på kluriga släktforskarfrågor och undringar. Mejla dina frågor i god tid till niklas@msff.se.

Torsdag 11 oktober

Arv och testamente. Regler om arv och testamente har funnits i svensk rätt sedan medeltiden, men bestämmelserna har inte alltid sett likadana ut. Barns rätt till arv är till exempel ett rättsområde där betydande förändringar har skett under århundradenas lopp. Vad är det som under historiens gång har satt sin prägel på arvsrättens utformning? Vems intressen har betraktats som viktigast när arvet skulle fördelas: släktens eller den enskilde individens? Dessa frågor (och förhoppningsvis några till) har Elsa Trolle Önnerfors tänkt att ge svar på under sitt föredrag.

Torsdag 1 november

Tolka rätt. En komplett handledning i tolkning av gamla handskrifter.
Torbjörn Wahlström
från DIS kommer att prata om bokens tillkomst och innehåll men framförallt visa hur intressant och roligt det är med gammal handskrift genom att berätta om och tolka några texter av varierande svårighetsgrad. Vi kommer också att få konkreta tips och råd om sådant som är viktigt att känna till vid tolkning av gammal handskrift.

Torsdag 22 november

Inrikes pass – en viktig men svårutforskad källa. Förr fick man inte resa hur man ville inom Sverige utan att vara behörig. Ett sätt var att medföra ett pass. I passen fanns mängder med spännande uppgifter tex utseende, yrke, ändamål och resmål. Mats Johansson berättar om passen och deras historia och visar hur det är möjligt att söka uppgifter i det digitaliserade materialet. 

Onsdag 12 december Skräddare och Äventyrare. Rolf Johansson har under många år bedrivit släkt- och historieforskning med fokus på förra sekelskiftet i nordvästra Skåne. Han har sammanställt en historisk roman, Skräddare och Äventyrare, baserad på förfäders emigrationsäventyr genom att studera autentiska Amerikabrev och resa runt i fotspåren efter bokens huvudpersoner.