ARKIVCENTRUM SYD - PROGRAM VÅREN 2017

  Tid Program - Detaljerat program i pdf - Plats
14/1 10.00* Öppen lördag - Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
- Föranmälan 046-222 17 00 -
Arkivcentrum Syd
18/1 15.00 Tjugondag Knut kastas granen ut!
Varför kör just Knut ut julen och varför just den 13 januari?
Vilka seder hör ihop med denna högtidsdag, förr och nu? Vad är knutgubbar och julaknudor? Hade folk knutsgillen i stugorna?
- Patrik Sandgren, arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, berättar om tjugondag Knut och visar på exempel på uppteckningar ur folkminnessamlingarna -
Arkivcentrum Syd
1/2 15.00 Domstolsforskning.
- Claes Westling, 1:e arkivarie på Landsarkivet i Vadstena -
Han har skrivit boken Domstolsforska som är en av de senaste i Sveriges Släktforskarförbunds serie handböcker för släktforskning. Föredraget har sin utgångspunkt i den nya boken och vi får lära oss hur man kan använda domstolsarkiven i forskningen.
Arkivcentrum Syd
2/2 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 1. 300 kr
- Föranmälan krävs, senast 31/1 kl 12, tel 0730-76 14 51 -
Arkivcentrum Syd
9/2 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 2.
- Andra träffen -
Arkivcentrum Syd
15/2 15.00 DNA-test som hjälp och inspiration inom släktforskning. Släktforskning med hjälp av kyrkoböcker kan som mest sträcka sig några hundra år tillbaka. Men DNA-tester har nu blivit så billiga att det är möjligt för gemene man att bekräfta eller vederlägga redan kända släktskap samt hitta nya släktingar. När det gäller raka fars- och morslinjer går det att komma tiotusentals år och mer bakåt i tiden, och även se historiska folkförflyttningar. Och inte bara det, adopterade och föräldralösa hittar sina biologiska familjer. Familjehemligheter avslöjas.
- Lena Sohlberg Wagner, specialist i allmänmedicin, distriktsläkare på vårdcentralen i Höör och släktforskare med kända rötter i Västsverige och Skåne, berättar om sina egna upptäckter -
Arkivcentrum Syd
16/2 18.15* Introduktionskurs i släktforskning, del 3.
- Tredje träffen -
Arkivcentrum Syd
18/2 10.00* Öppen lördag - Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
- Föranmälan 046-222 17 00 -
Arkivcentrum Syd
1/3 15.00 Om religiösa fredspionjärer i vår tid.
I maj år 2011 samlades omkring 1000 representanter för kyrkor världen över i Kingston, Jamaica, för att fira avslutningen av Kyrkornas världsråds årtionde för att övervinna våld. Detta möte blev också startpunkten för ett förnyat arbete som förenar olika religiösa grupper i en global rörelse för rättvisa och fred. Till grund för detta arbete ligger ett textmaterial som är så pass nytt att det ännu inte hunnit placeras i arkivhyllorna.
- Sara Gehlin, teol. dr. vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, har nyligen slutfört sitt forskningsprojekt kring just detta textmaterial. I sitt föredrag kommer hon att delge sina erfarenheter av att forska på texter som ännu är under utformning och berätta om ett material som öppnar fönstret till ett fält där samtida aktörer söker motverka religiöst motiverat våld genom religiöst motiverat fredsbyggande -
Arkivcentrum Syd
15/3 15.00 Se till oss som fosterbarn är...
(en berättelse om hur det kan vara att växa upp i fosterhem)
Begreppet fosterhem och fosterbarn finns inte längre. Idag heter det familjehem. Utplacerade barn är alltid ovisshetens barn och dagens familjehem kan också innebära ett “socialt drama”. Hur hanterar det vuxna foster- barnet sin sorg och hur känns det att leva ett annorlunda liv än “normalbefolkningen”?
- Kenneth Molin, konstnär och bildlärare, delar med sig av sin erfarenhet av att vara fosterbarn -
Arkivcentrum Syd
18/3 10.00* Öppen lördag - Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
- Föranmälan 046-222 17 00 -
Arkivcentrum Syd
27/3 18.00* Ordna och bevara föreningens arkiv , grund. 100 kr
- Föranmälan krävs, senast 24/3, tel 046 - 19 59 60 -
Skånes Arkivförbund
29/3 15.00 Ohälsan tiger still - eller I en sal på lasarettet.
Tuberkulos, tbc, var en utbredd folksjukdom som ända fram på 1950-talet drabbade både unga och gamla, fattiga som rika. Stora insatser gjordes för att stoppa sprid- ningen och bota de sjuka. Under början av 1900-talet uppfördes många stora sanatoriebyggnader i hela landet.
- Henrik Valentin, författare och dramatiker. I ett gestaltande bildföredrag lyfter han fram fakta kring den utbredda farsoten. Han levandegör också flera gripande livsöden -
Arkivcentrum Syd
3/4 18.00* Ordna och bevara föreningens arkiv , forts. 100 kr
- Föranmälan krävs, senast 31/3, tel 046 - 19 59 60 -
Skånes Arkivförbund
12/4 15.00 Utvandringen från Färs härad till Minnesota 1857.
I en av de första grupputvandringarna från Skåne reste 100 emigranter från Färs härad till Minnesota år 1857. Gruppen hade ett bestämt mål med resan: Meeker County i Minnesota. Efter fem år, när de mutat in jord och lyckats bygga några primitiva hus, hamnade de mitt i The Dakota Uprising 1862. Siouxupproret började just i Meeker alldeles i närheten av den plats där emigranterna från Färs hade slagit sig ner.
- Fil. dr. Birgitta Bommarco berättar om tre familjers liv och öden i Amerika -
Arkivcentrum Syd
22/4 10.00* Öppen lördag - Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
- Föranmälan 046-222 17 00 -
Arkivcentrum Syd
26/4 15.00 Ola Cappelin – en samlare av guds nåde.
Hembygdsforskare, författare, stationsinspektor och en av södra Sveriges största boksamlare, ja epiteten på Ola Cappelin (1868 - 1948) är många. Hans boksamling donerades till Skånes hembygdsförbund för decennier sedan och de flesta titlarna finns sedan dess i förbundets referensbibliotek på Arkivcentrum Syd och hans innehållsrika personarkiv förvaras på samma ställe.
- Hans Wilson, adjunkt i historia och ordförande i Billesholmstraktens hembygdsförening, berättar den spännande historien om Ola Cappelin och de många värdefulla böcker han lämnade efter sig -
Arkivcentrum Syd
10/5 15.00 Tore Hedin – polisen som blev Sveriges värsta massmördare.
I augusti 1952 uppdagades att en fjärdingsman i mellersta Skåne hade mördat nio personer, bl.a sina föräldrar och sin tidigare fästmö.
- Jan-Eric Bruun, arkivarie vid Landsarkivet i Lund, berättar om Tore Hedins liv och de omtalade morden i Tjörnarp och Hurva -
Arkivcentrum Syd
20/5 10.00* Öppen lördag - Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
- Föranmälan 046-222 17 00 -
Arkivcentrum Syd
24/5 15.00 Till Rådhusrätten i Lund.
Den härskande klassens lydiga redskap.

Så skrev en av de drygt 100-talet personer som våren 1970 var instämda till rådhusrätten i Lund, anklagade för egenmäktigt förfarande. Han var en av de ”allaktivister” som våren och hösten 1969 hade ockuperat tre obebodda fastigheter i centrala Lund i ett försök skapa ett all- aktivitetshus, ett hus för olika aktiviteter, öppet för alla och utan kommersiella intressen.
- Pär Östlund, arkivarie vid landsarkivet i Lund, berättar om de första egentliga husockupationerna i Sverige, om politikernas och allmänhetens reaktioner och om de därpå följande rättegångarna -
Arkivcentrum Syd
  
* Begränsat antal platser, föranmälan krävs. - Detaljerat program i pdf.
 
Arkivcentrum Syd - Porfyrvägen 20, Lund, 046-222 17 00 - www.arkivcentrumsyd.se