FÖRBUNDET ÅTERINFÖR FÖRSÄKRINGAR

HISTORIK
Som ett led i de besparingsåtgärder som förbundet tvingades till för några år sedan upphörde förbundsförsäkringen. Nu när förbundet åter har en ekonomi som tillåter satsningar, har Sveriges Släktforskarförbund tecknat två nya försäkringar gällande för föreningar anslutna till förbundet.
 

TVÅ FÖRSÄKRINGAR
1. Olycksfallsförsäkring för föreningarnas medlemmar - gällande från 2010-01-01.
2. Sakförsäkring för föreningarnas lösa egendommar - gällande från 2010-03-01.

För mer detaljer se: Angeläget nr1/2010
 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget IF och är en olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och gäller för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet t.ex. möten, konferenser, resor etc. — samt under resa till eller från verksamheten. Om personliga tillhörigheter — glasögon, kläder etc. - skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa.

Skada anmäles till Försäkringsbolaget IF telefon 0771-56 00 00.
(Det går givetvis bra att även kontakta förbundskansliet 08-440 75 50)

Olycksfallsförsäkring SP 245896 - Villkor:

Omfattning som ingår

Försäkringsbelopp

Självrisk

Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall

400 000

0

Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader

25 000

0

Dödsfall orsakat av olycksfall

40 000

0

Kläder och personliga tillhörigheter

10 000

0

Teknisk utrustning för handikappad person

40 000

0

Kristerapi

Högst 10 gånger

0

 

SAKFÖRSÄKRING - FÖRENINGAR
Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget IF och är en ”företagsförsäkring” gällande för föreningar anslutna till Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen gäller bl.a. för inträffade skador på lös egendom i föreningen.

Skada anmäles till Försäkringsbolaget IF telefon 0771-56 00 00.
(Det går givetvis bra att även kontakta förbundskansliet 08-440 75 50)

Egendomsförsäkring SP253822 - Villkor: Se Angeläget nr1/2010