14 OKT 2009 - GÖRAN SKYTTE

BREV FRÅN TYSTNADEN
Göran Skytte berättade med engagemang om sin bok ”Brev från tystnaden”, vilken handlar om hans mors morfar, Carl Julius Dalmer. Carl Julius blev vid tidig ålder döv och kunde därmed inte lära sig att tala. Han betraktades som dövstum och vid mitten av 1800-talet tillhörde han en av de svagaste grupperna i samhället. Men Carl Julius fick ett annat öde. Han var en av de första döva som fick lära sig läsa och skriva och som fick en yrkesutbildning och blev lärare och sedan egen företagare. Carl Julius efterlämnade ca 200 brev. Det är unika dokument, troligen en av de äldsta skriftsamlingarna av en döv person.

FÖRÄLDRARNA OCH UNGDOMSÅREN
Bengt Gustaf Dalmer föds 1795 på en herrgård i Karstad, äldsta sonen till en skeppare. Han utbildar sig till kopparslagare och hamnar så småningom i Båstad där han gifter sig med skeppardottern Petronella Kruse. De bor i ett hus som ligger vid torget i Båstad och får 8 barn. Carl Julius föds 1841 som deras 4:e barn.

DÖV GÅR HAN I SKOLAN
Vid 2 års ålder insjuknar Carl Julius i ”halssjuka” och strax därefter försämras hans hörsel tills han är helt döv. En döv kan inte höra ljud och tal och kan därför heller inte lära sig tala. 1842 blev skolan obligatorisk för alla, men man ansåg det onödigt att undervisa idioter och döva. Skolhuset i Båstad låg tvärs över torget från Dalmers hus, strax intill kyrkan, och 1848 fick Carl Julius tillstånd att sitta med på lektionerna. Där börjar han att teckna bokstäver och ord, som lärarinnan skrev på tavlan, utan att förstå vad orden betyder eller hur de låter.

MANILLA
Sommaren 1850 blir två platser lediga på Sveriges enda skola för döva, institutet Manilla på Djurgården i Stockholm. Intagningsproceduren var omfattande men med kyrkans insats i Båstad och i Lunds stift blev Carl Julius en av de två som antogs. Carl Julius kom att stanna 9 år på Manilla, och lärde sig där att skriva och fick en utbildning till skomakare. Han skrev egna brev hem till sina föräldrar i Båstad, först med lärarens föreskrifter, men senare allt mer personliga. På Manilla träffar han även den kvinna (också hon döv) som senare skall bli hans hustru.

SKOMAKARLÄRLING OCH DÖVLÄRARE
1860 återvänder Carl Julius till Båstad som lärling hos en skomakare där, och 1861 avlägger han sitt gesällprov och flyttar till Ängelholm. 1868 blir han hjälplärare vid Tysta skolan för dövstumma på Ven. Under hela tiden skriver Carl Julius mängder av brev till sina syskon, föräldrar och vänner.

FAMILJ OCH EGEN FÖRETAGARE
1880 gifter sig Carl Julius med Elisabeth Steen i Älmhult. De bygger sitt hus vid Älmhults torg och får 3 barn. Han startar sin verksamhet som skomakare och anställer andra döva skomakare. Han blev framgångsrik med eget företag, aktad affärsidkare och familjeöverhuvud, och hans hem blev en oas för andra döva.


Foto: Torgny Larsson

Det var en fängslande livshistoria och en fängslande berättelse av Göran Skytte.