MEDLEMSMÖTE - 17 JAN 2008

 

Staffan Gudmundsson på Malmö Stadsarkiv talar om fattigdomen i Malmö.

 
- Efter vilka kriterier definierades fattig, fattighjon i Malmö genom tiderna.

- Hur fattigvården fungerat i Malmö i äldre tider.

- Hur hittar man uppgifter om fattiga i stadens äldre arkiv.

- Förteckningar över fattighjon som erhåller hjälp - fattighusen.

- Mantalslängder över fattighjon - Skattelängder i borgerskapet.

- Hur fungerade Hospitalet på Rundelsgatan.

- Var kan man hitta uppgifter tidigare än första husförhörslängden i Malmö 1813.

 

På bilden visar Staffan upp en "Förteckning på de fattiga, som njuta underhåll enligt mönstring
den 14 november 1812".