LÄNKAR - ARKIV

A
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek - Stockholm
Arkivcentrum Dalarna - Falun
Arkivcentrum Gotland - Visby
Arkivcentrum Syd - Lund
Arkivcentrum Värmland - Karlstad
Arkivcentrum Örebro län - Örebro
Arkiv Gävleborg - Gävle
 
B
Blekingearkivet - för folkrörelse- & lokalhistoria
Brittiska riksarkivet (UK)
 
D
Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter
Danmark: Danska Riksarkivet
Danmark: Dansk Demografisk Databas
Danmark: Danska Arkivalier online
Danmark: Dansk DataArkiv
Danmark: Det danske Udvandrerarkiv
Danmark: Københavns Stadsarkiv
Danmark: Landsarkivet før Fyn
Danmark: Landsarkivet før Nørrejylland
Danmark: Landsarkivet før Sjælland, Lolland-Falster och Bornholm
Danmark: Landsarkivet før Sønderjylland
Danmark: Lokalarkivet i Dragør
Danmark: Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Stängd
 
E
Emigrantinstitutet i Växjö
 
F
Folklivsarkivet i Lund
Folkrörelsernas Arkivförbund - Örebro
Folk i Rörelse - om folkrörelser och demokrati
Finland: Finska Arkivverket (Riksarkiv och Regionala Landsarkiv)
Finland: Finska Arkivdatabasen VAKKA
 
H
Hallands Arkivförbund
Handskriftsavdelning Lunds Universitet
Helsingborgs Stadsarkiv
Hässleholms Kommunarkiv
 
K
Krigsarkivet - Stockholm
Kristianstads Kommunarkiv
Kronobergsarkivet - för folkrörelse- & lokalhistoria
 
L
Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet i Härnösand
Landsarkivet i Lund
Landsarkivet i Uppsala
Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Visby
Landsarkivet i Östersund
Landstingsarkivet i Stockholm
Lantmäteriet
Lantmäteriets Historiska kartor - Sökning i Historiska kartor
Lunds Stadsarkiv
Lettland: Lettlands Nationalarkiv
Lettland: Lettlands Regionala Arkiv

 
M
Malmö Stadsarkiv
 
N
Norge: Norska Arkivverket - Riksarkiv och Regionala Landsarkiv
 
R
Regionarkivet i Göteborg
Regionarkivet i Halland
Regionarkivet i Skåne
Regionarkivet i Östergötland
Regionarkivet på Gotland
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet - Svenska Riksarkivet och Landsarkiven
Riksarkivet NAD - Arkivförteckning
Riksarkivet SVAR - Digital Forskarsal
Riksarkivet Kartor och Ritningar
Ronneby Centralarkiv
 
S
Skånes Arkivförbund
Slottsarkivet - Kungliga Slottet - Stockholm
SOFI Institutet för Språk och Fornminnen
SOFI Arkiv och Samlingar
SOFI Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Stockholms Stadsarkiv
Svenska Arkivsamfundet
 
T
Tidskriften Arkiv - om arkivets alla aspekter
Trelleborgs Kommunarkiv
Tyska bundesarchiv (D)
 
V
Värmlandsarkiv - Karlstad
 
Y
Ystads Stadsarkiv
 
Ö
Östergötlands Arkivförbund
 
Länkar som inte fungerar? Meddela här
 
Uppdaterad 2018-03-15