ANDRA LÄNKSAMLINGAR

NÄTTIDNINGEN SVENSK HISTORIA (17 April 2006)

En nyhetstidning på webben om svensk historia. www.svenskhistoria.se.
Där finns utmärkta länksidor:

Arkiv - Museer - Databaser - Bibliotek och böcker - Föreningar - Lokalhistoria - Personhistoria Militärhistoria - Universitet - Tidskrifter - Diskussionsgrupper  - Evenemang - Slott - Övrigt