ORDFÖRANDEN HAR ORDET ...

Ännu ett händelserikt år har passerat och vi går in i 2018 med stor forskariver.

DNA
Under 2017 slog verkligen den nya utmaningen att använda DNA i sin släktforskning igenom. Man räknar med att ca. 40 000 svenskar hade topsat sig vid årsskiftet och räknar med att mellan 80 – 100 000 kommer att ha topsat sig den siste december i år.

Vi har sedan ett år tillbaka ordnat en temakurs i ämnet DNA-forskning som bestått av 4 kurstillfällen kvällstid. Med två kursledare har vi kunnat ta emot 10 deltagare varje gång. Önskemålet att få gå kursen har varit så stor att redan vårens kurs var fullbokad av förhandsanmälningar innan den annonserades ut i AnGripen och på nätet i december och det är nästan fullbokat även till höstens kurs.

Malmö Släktforskarförening har också under hösten 2017 fått klartecken att hantera DNA-kit från Family Tree DNA (FTDNA). Detta har inneburit att de som önskat topsa sig sluppit beställa kit från USA och därmed betala en dyr fraktkostnad. Vi hjälper även de andra skånska släktforskarföreningarna med tomma kit så deras medlemmar slipper beställa från USA. Fram till idag har vi förbrukat 250 testkit och ytterligare 150 är på väg till oss.

DNA-Kafé
För att till viss del råda bot på detta har vi startat upp med något som kallas DNA-Kafé. Det är en enklare form av informationsutbyte mellan släktforskare. En modernare form av anbytarforum. Man sitter i grupper med sin egen dator och diskuterar problem och lösningar under överseende av ett antal mentorer. Vi ordnade 3 kaféer under hösten och vid det sista i december, kom över 70 deltagare, vilket skapade problem med både sittplatser och Internet anslutningar. Vi har därför för de 5 planerade kaféerna under våren fått införa förhandsanmälan. Som mest kan vi hantera 40 deltagare per gång. 

Släktforskningens dag
Vid Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma i Halmstad i fjol, bestämdes att Släktforskningens dag skulle flyttas från mars månad till januari. I år blev det den 20 januari och som tidigare år samarbetade vi med Malmö Stadsarkiv. Det kom runt 370 besökare och forskarsalens 8 PC bemannades med våra jourhavande släktforskare som hjälpte intresserade med att söka sina rötter. De gjorde ett mycket bra arbete och stundtals var det flera i kö för att komma fram till en ledig PC.

Jourhavande på Malmö Stadsarkiv
De nya tiderna som man införde i höstas för jourhavande släktforskare har slagit väl ut och man fortsätter under våren med samma. Är ni intresserad av att hjälpa till som jourhavande släktforskare så kontakta Gert-Ove Ohlin eller någon i styrelsen, så förmedlar vi kontakten.

Skånes Släktforskarförbund
kommer i år att hålla sin årsstämma med utställning och föredrag i Eslöv, den 8 april. Programmet är ännu inte helt färdigt men som tidigare år kommer Malmö Släktforskarförening att representeras av ett antal ombud (12 stycken) och även ha ett bord i utställningen för att göra reklam för föreningen. Det är första gången man håller stämman en söndag i stället för lördag som det tidigare varit.

Nya dödskivan, en förhandsversion av nummer 7, har kommit. Den sträcker sig från 1860 – 2016. Mellan 1860 – 1900 är ca. 2/3 klar. Mellan 1901 – 2013, som dödskiva nr. 6 omfattar har korrigering av ca. 70 000  poster skett. Mellan 2013 – 2016 är den 100 % klar. Skivan innehåller 11 316 000 poster. Vi har köpt in ett exemplar till föreningens kursdator men det är ännu inte är klart om Malmö Stadsarkiv kommer att köpa in skivan till sina forskardatorer. Det bestäms centralt. Vi har även köpt in ett antal av skivan, både som DVD och på USB, för försäljning till våra medlemmar, men det har inte varit det stora suget efter den som då den tidigare skivan släpptes. Många väntar förmodligen till den kompletta versionen blir klar, vilket enligt Sveriges Släktforskarförbund skall ske vid årsskiftet 2018/2019.

Tack för mig
Eftersom jag avgår vid kommande årsmöte den 15 mars, efter 8 år som ordförande, blir detta min sista ”Ordföranden har ordet”. Jag önskar min efterträdare lycka till och kommer givetvis att bistå i den omfattning som önskas.