LÖPSEDELN

SLÄKTFORSKNINGENS DAG PÅ MALMÖ STADSARKIV 18/1-2020
18 januari 2020 klockan 10-15 är det Släktforskninges dag på Malmö Stadsarkiv.
Öppet hus med föredrag, släktforskningshjälp, bokbord, DNA-topsning och magasinsvisningar.
Temat för året är Officerare och soldater - deras liv och bostäder.
Föredrag 11:00 Malmös militära historia, 12:00 Militära trumperare, 13:00 Släktforska i Danmark,
14:00 Kronprinsens husarer - Komplett PROGRAM
ÅRSMÖTEN
2020-03-28 - Skånes Släktforskarförbund
2020-03-29 - DIS Syd (Hässleholm)
2020-03-31 - Malmö Släktforskarförening (Malmö)
KURSER - VÅREN 2020
Släktforskning grundkurs - startar 17 febr (måndagar)
Släktforskning grundkurs - startar 15 febr (lördagar)
Textläsning grundkurs - startar 18 febr (tisdagar)
Temakurs: Svensk Historia - startar 6 maj (onsdagar - kväll)
Temakurs: Hur registrerar jag min forskning - 5 + 12 mars (torsdagar)
Temakurs: Hur presenterar jag min forskning - 26 mars + 2 april (torsdagar - kväll)
Temakurs: Polisarkiv - 14 + 21 april (tisdagar)
Temakurs: DISGEN - startar 11 febr (tisdagar)
DNA-Kafé (absoluta nybörjare) - 25 jan och 20 maj
DNA-Kafé (nybörjare) - 19 mars och 9 maj
DNA-Kafé (för erfarna) - 12 febr och 25 april
Mera info... OBS: Nya regler för betalning!
NYTT FÖR VÅREN 2020: FAKTUROR FÖR KURSER (OCH ÅRSAVGIFT)
1) Kursavgifter (och eventuell kostnad för beställd kursbok eller kursabonnemang) faktureras fortsättningsvis 10 dagar före kursstart, och du har 7 dagar på dig att betala.
Föreningen skickar faktura (med OCR-nummer) via e-post till dig, och du betalar enligt vad som står på fakturan, antingen till bankgirot eller via Swish. OBS: Ange alltid OCR-numret vid betalning.
2) Den årliga årsavgiften för befintliga medlemmar kommer också med e-post till dig.
AKTIVITETER - VÅREN 2020
Friisgatan 19 C. (Antalet deltagare är begränsat till 120 personer)
Även gäster (icke-medlemmar) är välkomna till en entré-avgift på 40 kr.
Lördag 18 januari
(10:00-15:00)
Släktforskningens dag på Malmö Stadsarkiv
Årets tema är Soldater. FRITT INTRÄDE.
Tsidag 31 mars Årsmöte.
Mera info...
TEMADAG 14 MARS 2020 PÅ ACS: SOLDATFORSKNING
3 föredrag - arrangeras av Skånes Släktforskarförbund - Program ...
STYRELSEMÖTEN
Kommande styrelsemöten är 15 jan, 24 febr, 22 april och 1 juni.
Frågor och förslag till styrelsen kan skickas in till ordf@msff.se senast en vecka i förväg.
JOURHAVANDE SLÄKTFORSKARE PÅ STADSARKIVET
Malmö Släktforskarförening ställer upp med en jourhavande släktforskare på Malmö Stadsarkiv. Vi hjälper till i forskarsalen, måndag-torsdag 14:00-17:00 från 13 januari till 7 maj 2020.
Läs mera...
FÖREDRAG I OCH OMKRING MALMÖ
Nätverket Oxie Byar - Käglinge (Kromby) - Onsdagar: Föredrag Våren 2020
Oxie Härads Hembygdsförening: Kalender Våren 2020
VAD HÄNDER PÅ SLÄKTFORSKARFÖBUNDET
Angeläget 2019:2 (nov 2019) - Tidigare nummer
FÖREDRAG PÅ ARKIVEN
Malmö Stadsarkiv - Program Hösten 2019
Arkivcentrum Syd i Lund - Program Hösten 2019
NY SÄSONG AV SLÄKTBAND I RADIONS P1
Måndagen 18 november 2019 startar ny säsong av Släktband 10:35 i radions P1. 10 program.
Släktbands hemsida kan du lyssna på dem i efterhand.
FÖRMEDLING BÖCKER OCH CD-SKIVOR
Föreningen förmedlar böcker, CD-skivor och andra produkter från Sveriges Släktforskarförbund till medlemmar, och detta till medlemspris. Prislista...
Beställningar görs till carl@msff.se.
FÖRENINGSTIDNINGAR
Föreningstidningar skall skickas till
Malmö Släktforskarförening, c/o Alf Johansson, Amiralsgatan 16, 211 55 Malmö
e-post: föreningstidningar
UTBYTESTIDNINGAR 2018
Vi får utbytestidningar från andra föreningar, och de står i vårt tidningsställ. Aktuell lista...
WIFI PÅ MALMÖ STADSARKIV - INLOGGNING
På Malmö stadsarkiv finns Malmö stads öppna Wifi "City of Malmö", som även finns på Malmö stads övriga publika lokaler. Man registrerar sig med sin mail-adress och telefonnummer och får inloggningsinformation på SMS. Gäller 30 dagar åt gången. Vi kan använda det på våra medlemsträffar och på våra kurser.
Instruktion som hämtats från Malmö stads hemsida: Inloggning City of Malmö
SÅ ARBETAR STYRELSEN 2018
Läs föreningens Organisationsplan.
FORSKARHJÄLP
Vi har en avdelning för Forskarhjälp (under fliken Forska ovan). Läs mera...
Hjälp vid DNA-forskning.
Hjälp till forskning i Malmö, bl.a. med Malmö stads husnummer 1694-1864.
Hjälp till forskning i Danmark och Stockholm finns också.
Hjälp vid forskning på gårdar och byar finns nu i menyn ovan: Forska > Gårdar och byar.
VÅRT BIBLIOTEK
Listan med böckerna i vårt bibliotek är uppdaterad. Se listan...
TRYCKNING AV SLÄKTBÖCKER
All-Media AB, som trycker AnGripen åt oss, är ett bra alternativ för tryckning av Släktböcker. Läs mera...
KULTURARV MALMÖ
På Malmö stads hemsida finns information om historiska platser, personer och händelser i Malmö.
Till Kulturarv Malmö - Mera släktforskningshjälp om Malmö
MALMÖ - DE NYA STADSDELARNAS HISTORIA (ur Sydsvenskan)
ÖSTER: Här föddes en socialistisk pionjär - Martin Andersson (8 september 2013)
SÖDER: Vattnet som fick Malmö att växa - Martin Andersson (25 augusti 2013)
INNERSTADEN: Förstäderna som sällan möts - Martin Andersson (10 augusti 2013)
VÄSTER: Det äldsta Malmö finns på landet - Martin Andersson (27 juli 2013)
NORR: Knivarna satt lösa på Backarna - Martin Andersson (20 juli 2013)
BLOGG: MALMÖHISTORIA
Stephan Skougaard skriver en blogg om Malmö historia, som inte alltid kan läsas i historieböckerna.
Länk till hans blogg...
SLÄKTFORSKARDAGARNA I BORÅS, 24-25 AUGUSTI 2019
Årets Släktforskardagar är i Borås, 24-25 augusti 2019 - www.sfd2019.se
Uppdaterat 2020-01-01