ANGRIPEN

AnGripen är föreningens medlemstidning och utkommer 4 gånger om året.
I denna finner du artiklar om Malmös historia, nyheter från arkiv, bibliotek, medlemsmöten
och artiklar från föreningens medlemmar.
 
Ansvarig utgivare: Alf Johansson
 
Redaktionsgrupp:
Britt-Marie Carlsson - Hallingsgatan 4E, 217 63 Malmö
Staffan Ottoson - Fornvägen 27, 246 34 Löddeköpinge - Telefon: 046-70 55 09
Niklas Hertzman - Södra Strandgatan 19, 252 24 Helsingborg
 
Databearbetning:
Ulf Tholson - Köpenhamnsvägen 15D, 217 43 Malmö - Telefon: 040-91 41 31
 
Vill du annonsera i AnGripen?
1/1 sida, 1000:-
1/2 sida, 500:-
1/4 sida, 300:-
Kontakta redaktionen här
 
Material
Vi vill gärna ha synpunkter på och tips till tidningen. Du får gärna skriva en artikel eller berätta om något spännande som du hittat i din forskning. Sänd helst din artikel via e-post: angripen@msff.se
- Insänt material återsänds ej
- Vi kan inte ta ansvar för insänt material som ej beställts