SLÄKTFORSKNING - MALMÖ

Länkar:
 
Malmö Stadsarkiv
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Landsarkivet i Lund
 
Malmö Historiska kartor
Kulturarv Malmö A-Ö
Malmö Museer
 
Malmö Släktforskarförening
Malmö Kulturhistoriska förening
Varvshistoriska föreningen i Malmö
Klubb Maritim Malmö
Industrihistoria i Skåne
Malmö Sommargårdar
 
Andra hjälpmedel:
 
MSA Namnregister
Malmö stads husnummer 1694-1864
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
Personlig hjälp:
 
Mentor
Forskarhjälp
Efterlysning
 
 
Sidan uppdaterad 2015-03-20