GÅRDAR OCH BYAR - LÄNKAR

ALLMÄNNA LÄNKAR
www.riksarkivet.se - Riksarkivet och Landsarkiven
sok.riksarkivet.se/nad - Nationell arkivdatabas NAD
sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen – SVAR
xml.ra.se/Forvaltningshistorik/ - Svensk förvaltningshistoria
www.raa.se – Riksantikvarieämbetet
www.genealogi.se/wiki/ - Släktforskarförbundets uppslagsverk
 
LANTMÄTERIET
www.lantmateriet.se - Lantmäteriets hemsida
Historiska kartor - Sökning i Historiska kartor
Min Fastighet - Aktuell infromation om den egna fastigheten
KartSök – Sök efter aktuella kartor, flygbilder och ortnamn
Beställningsformulär - Inskrivningshandlingar före 2008 (Riksarkivet)
 
RIKSARKIVET
riksarkivet.se/kartor-ritningar - Kartor och ritningar
riksarkivet.se/visa-kartsamlingar - Sveriges äldsta storskaliga kartor
 - jordebok.ra.se/register/ - Sökning via register
 - jordebok.ra.se/kartsok.php - Sökning via karta
 
KRIGSARKIVET
riksarkivet.se/krigsarkivets-kartor-och-ritningar - Krigsarkivets kartor
NAD: SE/KrA/0400 - Sverige, topologista kartor 1580-1940
NAD: SE/KrA/0402 - Utländska kartor
 
SVAR
sok.riksarkivet.se/landskapshandlingar  - Landskaphandlingar 1530-1630
sok.riksarkivet.se/alvsborgs-losen - Älvsborgs lösen 1571 och 1613
sok.riksarkivet.se/jordebocker - Jordeböcker c:a 1630-1750
sok.riksarkivet.se/mantalslangder - Mantalslängder 1642-1820
sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker - Lagfartsböcker 1875-1933
sok.riksarkivet.se/fastighetsbocker - Fastighetsböcker 1933-1980-talet
sok.riksarkivet.se/by-och-gardsnamn - By- och gårdsnamn (vissa län)
sok.riksarkivet.se/brandforsakringar - Brandförsäkringar
SE/RA/420608/E 5 A/ – Provinsialläkarrapporter

HISTORIA
Fembandsverket - Det svenska Jordbrukets historia
Skatteverket: Skatter - De svenska skatternas historia
Skatteverket: Folkbokföring - Den svenska folkbokföringens historia
Skånes Historia - Sten Skansjö (på Google Books)
www.svenskhistoria.se - Nättidningen Svensk Historia (bra länkar)
  
HEMBYGD OCH ANNAT
www.folklivsarkivet.lu.se – Folklivsarkivet i Lund
www.hembygd.se – Hembygdsförbundet och hembygdsföreningar
www.bygdeband.se – Bygdeband, rikstäckande webbplats för lokalhistoria
sondera.kb.se – Sökning i Arkiv (NAD, Bibliotek (LIBRIS) och Ljud&Bild (SMDB)
libris.kb.se – LIBRIS, de svenska bibliotekens söktjänst
magasin.kb.se – KB Digitaliserade svenska dagstidningar (upphör 2017)
tidningar.kb.se – KB Digitaliserade svenska dagstidningar (har ersatt föregående)
smdb.kb.se – SMDB, Svensk mediedatabas
www.filmarkivet.se – Filmarkivet, 100 år i rörliga bilder (Grängesberg)
 
Sidan uppdaterad 2018-01-29