DNA-FORSKNING - LÄNKAR

PROVTAGNING
www.ftdna.com
– Family Tree DNA
www.23andme.com
dna.ancestry.se
www.myheritage.se/dna/
 
AMERIKANSKA LÄNKAR
www.gedmatch.com
www.dnagen.net
www.dnagedcom.com
genographic.nationalgeographic.com
www.fullgenomes.com
DNArboretum för Chrome
www.dnapainter.com
 
SVENSKA LÄNKAR

www.ssgg.se – Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi - SSGG
kurs.dnaacademy.se
wiki.genealogi.se/index.php/DNA-genealogi – Wikipedia
 
BLOGGAR
www.gronastubben.se/wordpress – Magnus Bäckmark
www.sjolunds.se/dna-genealogi/ – Peter Sjölund
 
FÖRDRAG/VIDEO
Släktforska med DNA - Peter Sjölund på Släktforskardagarna 2015 – (UR-TV)
Min europeiska familj - Karin Bojs på Släktforskardagarna 2015 – (UR-TV)
Livet efter topsningen – Peter Sjölund på Släktforskardagarna 2016 – (UR-TV)
 
ARTIKLAR
Vilket DNA-test ska jag välja? - Peter Sjölund (Rötter)
 
Sidan uppdaterad 2018-09-19