SLÄKTFORSKAR-LÄNKAR I DANMARK

Yvonne Soléus länklista (status 27 nov 2014). - UTSKRIFT
 
afdøde.dk http://www.afdoede.dk/index.php?page=sogning2
Anetavlen - Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn http://www.anetavlen.dk/
Arkivdebat http://www.landsarkivetkbh.dk/tips/default.htm
Arkiver Over Øresund http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/
Børge Fogsgaard - Forside http://www.fogsgaard.org/index.php
Dannebrogsmændene fra 1864 http://ddd.dda.dk/dannebrog/dm1864.html
Dansk biografisk Lexikon http://runeberg.org/dbl/
Dansk Data Arkiv http://www.sa.dk/dda/
Dansk Demografisk Database http://ddd.dda.dk/
Dansk Slægtsgårdsforening. The Danish Association of Family Farms. http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/
Dansk-Skaansk Forening http://www.danskskaanskforening.dk/ramme.htm
Det Danske Udvandrerarkiv http://www.emiarch.dk/search.php3?l=da
DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning /http://www.slaegtogdata.dk/
DIS-Danmark Amt-Herred-Sogn http://www.clicketyclick.dk/amt-herred-sogn/index_da.php
DISreg http://www.disnorge.no/DISreg/
Faksimilieutgåve av Otto Kalkar Ordbog over det ældre danske sprog (1300-1700) http://www.hist.uib.no/kalkar/
Folket i midten http://www.folketimidten.dk/
Forlaget Grifo Database for Slægtsforskere http://www.grifo.dk/slaegt_database.php?letter=p
Fredericias historie http://www.roennebech.dk/tools/ordbog_1/lexframes.html
Fynhistorie.dk http://www.historie.syd-fyn.dk/index.htm
GEDCOMP - GEDcom COMParison http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php
HFH http://www.hvemforskerhvad.dk/
hovedstadsarkiver.dk http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm
http--www.skippere.dk- http://www.skippere.dk/
Kendtes gravsted http://www.gravsted.dk/
Kom i gang med slægtsforskningen http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/igang/index.htm
Kort på nettet http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm
Krabsens stednavnebase. http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
Københavns Stadsarkiv http://www.ksa.kk.dk/
Københavnske gader http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm http://www.sa.dk/
Nr. Nærå kirkebøger http://www.nordfynsk.dk/Programmer/kirkeboger/kirkebogerindhold.htm
Nørskov Saack's Ordbog for Slægtsforskere http://www.saack.dk/index_ordbog.htm
Pesten i Danmark 1637 Prins Christians breve, uddrag
http://www.scholiast.org/history/pesten-i-danmark/1637a.html
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger http://www.ssf.dk/
Släktforska över Öresund http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/text/linksse/index.htm Slægtsforskerens ABC (8789466667) av Jørgen Green - AdLibris Bokhandel. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=8789466667&shopperid=25A962EC4E524231B544A7932D403793
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland http://www.shfs.dk/start.htm
SogneTræf http://www.sognetraef.dk/
Statens Arkivers Arkivalieronline https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
Tregder.html http://www.beder-malling.dk/genealogi/M%F8ntMaalV%E6gt/Tregder.html
Virgo Danish Parish Register Page http://www.virgo-fyn.dk/