DOKUMENT - DANSKA ARKIV

RIKSARKIVET (Rigsdagsgården 9, Köpenhamn) - HEMSIDA
Välkomstfolder
Mest använda arkiv - vägledning
Folder 01 - Folkräkningar 1787-1950 (Folketællinger)
Folder 02 - Privata personarkiv
Folder 05 - Sökning efter arkivmaterial
Folder 27 - Testamenten
Kommunala födelseprotokoll
Släktforskning på Internet
Riksarkivets länklista
 
LANDSARKIVET Själland (Rigsdagsgården 9, Köpenhamn)
Välkomstfolder
Läsesalen - vad finns var?
Tips - Kyrkoböcker
Tips - Bouppteckningar (Skifte)
Förteckning - Socknar, härader, län (Sogn, herred, amt)
Förteckning - Sockennummer
Köpenhamns socknar 1911
När kyrkböckerna saknas
Gammaldags tidräkning
Ord i Kyrkoböcker och Folkräkningar
Ord i Bouppteckningar (Skifte)
Ord i Arrendeprotokoll (Fæsteprotokoller)
Hantverkare
Invandrade
Utvandrade
Vaccination
Fattiga
Militära rullor (Lægdsruller)
Namnändringar
Passprotokoll
Gods på Lolland och Falster
Retsbetjentearkiverne (motsvarar ungefär häradsrättsarkiven)
Domstolsarkiv (Retssager)
Undantagsavtal (Aftægt)
Självmord
Dödsblad (1893-1923)
Landsarkivets bibliotek
 
ÖVRIGT
Släktforska i Danmark
Släktforska i Köpenhamn
Svensk emigration och svenska arbetsresor till Danmark
Militära anor
Militära rullor - nyttig information
Länklista 1 - Yvonne Soléus
Länklista 2
Länklista 3
Tangentbord i valfritt språk