REFERENSBIBLIOTEK

Referensböcker
Föreningen har samlat på sig böcker, huvudsakligen bestående av handböcker, kursböcker, ordböcker och referensböcker med anknytning till Malmö/Skåne.
 
Dessa böcker är ej för hemlåning utan är tillgängliga för våra medlemmar vid besök på Stadsarkivet.
De används vid våra kurser och som referensböcker vid aktiviteter.
Böckerna kan lånas på plats då någon från styrelsen eller kursledare finns på Stadsarkivet.
 
Carl Strandberg är ansvarig för vårt referensbibliotek, och om ni vill titta i en bok på annan tid,
skicka ett mail till carl@msff.se, så försöker vi ordna så någon från MSFF är på plats.
 
Vilka böcker som finns i vårt referensbibliotek, erhålles genom att ”klicka” på Lista Böcker.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Utbytestidningar
Malmö Släktforskarförening "byter" medlemstidning med ett stort antal föreningar i Sverige, Danmark,
och Finland. Dessa tidningar finns i föreningens lokal, där du som medlem har tillgång till dem.
 
Vilka föreningar vi utbyter tidning med, erhålles genom att ”klicka” på Lista Utbytestidningar.